روابط تجاری | سایر فعالیتهای مدیران | نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


 

روابط تجاری

شرکت مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه (سهامی خاص) تا کنون قراردادی جهت ارجاع مشتریان خود با هیچیک از کارگزاران بورس منعقد نکرده است و در صورت انعقاد چنین قراردادی مراتب را به سرعت از طریق همین سایت به اطلاع مشتریان خواهد رساند.

با توجه به ارتباط تنگاتنگ مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه با کارگزاری آگاه و حضور نیروهای تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه در شرکت مشاور سرمایهگذاری، آوای آگاه به عنوان بازوی تحلیلی و مشاورهای اصلی کلیه صندوقها و سبدهای کارگزاری آگاه محسوب میشود لذا یکی از مشتریان عمده خدمات مشاوره سرمایهگذاری، کارگزاری آگاه میباشد.

تذکر: با توجه به اینکه شرکت کارگزاری آگاه سهامدار عمده مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه است و این شرکت دارای رتبه الف از سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد؛ مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه با ذکر ویژگیهای رقبای آگاه در صنعت کارگزاری، به صورت طبیعی تمایل دارد که مشتریان او از خدمات کارگزاری آگاه استفاده کنند. مضاف بر این مراجعه مشتریان به سایر کارگزاری میتواند منجر به افشای اطلاعات مجموعه آگاه شود. لذا مجموعه آگاه جهت استفاه مشتریان از خدمات کارگزاری و مشاور سرمایهگذاری به صورت همزمان تسهیلاتی را برای مشتریانی که از خدمات هر دو شرکت به صورت همزمان استفاده کنند در نظر گرفته است.

 روابط تجاری | سایر فعالیتهای مدیران | نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


 
صفحه اول | آوای آگاه | مشاوره سرمایه گذاری | اولویتهای کاری | ارتباط با ما

All Rights Reserved For avaye agah company By 2011
تمامی محتویات این سایت طبق قوانین نرم افزاری متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه میباشد.