مدیران | همکاران | چارت سازماني | خدمات

 

آقای مهدی طحانی، رییس هیات مدیره


سوابق تحصیلی و مدارک حرفهای:

-         کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

-         کارشناسی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

-         گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه:

o       گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه، اوراق بهادار

o       گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه، کالا

-         کارشناس رسمی قوه قضاییه

سوابق حرفهای:

-         شرکت کارگزاری آگاه، معاونت مالی- اداری/ مدیر تحقیق و توسعه، 1387 تا کنون

-         موسسه حسابرسی بهرنگ روش، سرپرست حسابرسی، 1382 تا 1387

-         سازمان حسابرسی، حسابرس / حسابرس ارشد، 1381 تا 1382

-         مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام و صدر، حسابرس، 1379 تا 1380

سوابق تحصیلی و مدارک حرفهای:

-         کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

-         کارشناسی حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

-         گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه:

o       گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه، اوراق بهادار

o       گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه، کالا

-         کارشناس رسمی قوه قضاییه

سوابق حرفهای:

-         شرکت کارگزاری آگاه، معاونت مالی- اداری/ مدیر تحقیق و توسعه، 1387 تا کنون

-         موسسه حسابرسی بهرنگ روش، سرپرست حسابرسی، 1382 تا 1387

-         سازمان حسابرسی، حسابرس / حسابرس ارشد، 1381 تا 1382

-         مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام و صدر، حسابرس، 1379 تا 1380
 

 

آقای محمد یوسف امینداور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل


سوابق تحصيلي
و مدارک حرفهای:

-         کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) ، دانشگاه صنعتی شریف، 1387

-         کارشناسی برق- الکترونیک، دانشگاه تهران، 1378

-         گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه:

o        گواهینامه معاملات آتی (Futures) ، 1387

o        گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه، کالا، 1387

o        گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه، اوراق بهادار، 1385

o        گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه، اوراق بهادار، 1383

سوابق حرفهای:

-         مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه، عضو هیات مدیره و مدیرعامل، شهریور 1389 تا کنون

-         کارگزاری بانک کارآفرین، عضو موظف هیات مدیره، 1387 تا شهریور 1389

-         صندوق سرمایهگذاری امین کارآفرین (سهام)، راهاندازی و مدیریت سرمایهگذاری، 1388 تا شهریور 1389

-         صندوق سرمایهگذاری کارآفرین (درآمد ثابت)، راهاندازی و مدیریت سرمایهگذاری، 1385 تا شهریور 1389

-         کارگزاری بانک کارآفرین، مدیرعامل و عضو هیات مدیره، 1385 تا 1386

-         بانک کارآفرین، مجری طرح تاسیس و راهاندازی شرکت کارگزاری بانک کارآفرین، 1384

-         بیمه پارسیان، مدیریت سرمایهگذاری، 1382 تا 1383

 

 

 آقای احسان رضاپور، مدیر طرح و برنامه


سوابق تحصیلی:

-         کارشناسی ارشد صنایع (در حال ارائه پروژه)

-         کارشناسی صنایع

سوابق حرفهای:

-         مشاور شرکت سرمایهگذاری فرانگر پرتو

-         مدیر اجرایی سایت ایران تحلیل

-         مدیر تحلیل کارگزاری آگاه

-         مدیر مسؤول سایت همفکران
 

 

 مدیران | همکاران | چارت سازماني | خدمات

 صفحه اول | آوای آگاه | مشاوره سرمایه گذاری | اولویتهای کاری | ارتباط با ما

All Rights Reserved For avaye agah company By 2011
تمامی محتویات این سایت طبق قوانین نرم افزاری متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه میباشد.